Robotik Makine Besleme

Robotik makine besleme, temel malzeme taşıma işlemlerinden daha karmaşık manipülasyon ve
taşıma yetenekleri sağlayabilir. Endüstriyel robotlar bu uygulama için mükemmel bir otomasyon
çözümüdür.Makine beslemede robotların kullanılması çevrim süresini kısaltır ve üretkenliği artırırken
müşterilerimize para tasarrufu sağlar. Robotlar, her türlü makineye, pres ve makaslamadan
enjeksiyonlu kalıplama makinelerine kadar besleme yapabilir. Manuel makine besleme, yüksek
seviyede tutarlılık gerektiren, sıkıcı ve tehlikeli bir iş olabilir. Robotik makine besleme, çalışanları
sıkıcı, yaralanmaya neden olan bu işten koruyarak tesislerdeki güvenlik seviyelerini yükseltir.

Uygulama Alanları :

 • CNC freze ve tornalama makinelerine yükleme ve boşaltma
 • Enjeksiyon makinelerine ürün yükleme ve boşaltma
 • Preslere malzeme yükleme ve boşaltma
 • Taşlama işlemi için yükleme ve boşaltma
 • Damgalama, delme, kesme, dövme presi yükleme ve boşaltma
 • Kaynak işlemi için bir ürün tutma
Pres ve Makine Besleme

Robotik Makine Beslemenin Faydaları

Eurobotik, şirket içi tasarım ve imalat esnekliği sayesinde son derece kişiselleştirilmiş makine besleme
projeleri üstlenebilir.

 • Yinelenebilir hassasiyet ve gelişmiş üretim kalitesi
 • İnsan hatasını en aza indirir ve ergonomik koşulları iyileştirir
 • Manuel makine beslemeye kıyasla kısa yatırım getirisi ve düşük genel gider maliyeti
 • Değerli zemin alanından tasarruf etmek için robotlar 2 makine arasına veya tepeye monte edilebilir
 • Artırılmış makine ve sistem kullanımı ile 7/24 üretim

Robotik makine beslemenin ana faydalarından biri, manuel yükleme ve boşaltma ile
karşılaştırıldığında önemli ölçüde iyileştirilmiş çalışma süresidir. Robotun durması gereken tek zaman
düzenli bakım içindir, yani makinenin üretilmesinin verimliliği el emeği ile sınırlı değildir. Çalışma
süresindeki bu artış, verimi artırarak büyük verimlilik artışlarına yol açar.

 

Artan çalışma süresinin yanı sıra, robotik makine besleme sistemleri manuel yükleme ve boşaltma
işlemlerinden daha doğru ve tekrarlanabilirdir. Bu sadece üretilen parçaların kalitesini arttırmakla
kalmaz, işleme sürecindeki hata miktarını azaltabilir, iş hacmini en üst seviyeye çıkarabilir ve boşa
harcanan malzemeleri ve zamanı en aza indirir.

 

Robotik makine besleme sistemleri, üreticiler için birçok fayda sağlar – bunlar arasında temel çalışma
süresi ve doğru tekrarlanabilirliktir. Taşlamadan ,frezelemeye ve tornalamaya kadar her şey için
robotik makine besleme verimlilik sağlar.

 

Çevrim süresini kısaltın

Üretim otomatik olsa bile, makineleri beslemek için çoğu zaman bir işçiye ihtiyaç duyulur. Bu
durumda üretim hızı hala bir insanın hızı ile kontrol edilmiş oluyor. Makine besleme için bir robot
kullanmak, her çevrimde biraz zaman kazandırır. Döngü başına birkaç saniye tasarruf yapmak,
haftalar ve aylar boyunca üretimde önemli bir artışa neden olabilir. Dahası, robotik bir makine
besleme sistemi, haftanın 7 gün 24 saati, yorulmadan çalışabilir.

 

Maliyetten Tasarruf Edin

Çevrim süresi, üretim maliyetlerinizle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, işgücü maliyetleri önemli ölçüde
düşebilir, çünkü bir işçi birden fazla robotla ilgilenebilir. Bir makine besleme robotu, ayrıca özel olarak
tasarlanmış bir manuel besleme sisteminden daha ucuzdur ve birden fazla parçaya adapte
edilebildiğinden daha esnektir.

Yerden Tasarruf Edin

Üreticiler genellikle makine besleyen robotların makinenin önüne yerleştirilmesi gerektiğini
düşünürler. Aksine, robotlar makinelerin tepesine kurulabilir ve aynı anda iki makineye hizmet
verebilir. Robotlar daha kompakt ve esnek olma eğilimindedir, bu nedenle makinenin içine monte
edilebilirler (tabii ki büyük CNC tezgahlar için!). Bu, atölyede çok fazla alan kazandıracaktır.

Makine besleme işlemlerinin otomatikleştirme zamanının geldiğini
nasıl bilirsiniz?

Hemen hemen her türlü makine besleme süreci karlı bir şekilde otomatikleştirilebilir, ancak makine
işleme süreçlerini otomatikleştirmenin ne zaman anlamlı olacağını, özellikle verimlilik ve yatırım geri
dönüşü potansiyeli bilinmediğinde, zor olabilir.

Makine Besleme İşlemlerini Otomatikleştirme Zamanının 4 İşareti

Bir Üst Model CNC’e geçilmesi : Eski CNC tezgahları, otomasyonu karlı hale getiren ek engeller sunar.
Ancak daha yeni CNC makineleri otomatik sistemlerle kolayca, bazen de basit bir yazılım paketi ile
bütünleşebilir. Yeni CNC makineleri kurulduğunda, robotik makine besleme çözümlerini düşünmek
için iyi bir zaman.

Üretim Darboğazları: Makinelerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında üretim parçaları birikmeye
başlarsa, makine, diğer işlemler için çok yavaş veya çok hızlı demektir. Robotik makine besleme
otomasyonu daha yumuşak bir ürün akışı yaratacak ve verimi artıracaktır.
Üretim Öncesi ve Sonrası İşlemler: Çoğu zaman parçaların işlemeden önce veya sonra temizlenmesi
veya denetlenmesi gerekir. Bu aynı zamanda üretim darboğazları yaratabilir. Eğer diğer işlemler
verimsizlik yaratıyorsa, robotik otomasyon çözüm olabilir.
Yatırım Getirisi ile İlgili Hususlar: Yatırım Getirisi kazanma yeteneği statik değildir. İşgücü bulmak zor olabilir, otomasyon uygulama maliyetleri düşebilir ve verimlilik ihtiyacı artabilir. Yatırım getirisi hedeflerine ulaşılabildiğinde, makine beslemede robotik otomasyonunu ciddiye almanın tam zamanı.